Telefon: 0 346 219 1650
Belgegeçer: 0 346 219 1261
 2016-2017 Yaz Öğretimi

Duyuru Başlangıç Tarihi : 25.05.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.12.2018

2016-2017 YAZ ÖĞRETİMİ HAKKINDA DUYURU 

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersi için 

03 Temmuz 2017 - 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yaz Öğretimi açılacak olup, 

19-21 Haziran 2017    Tarihleri arasında Ön Kayıt, 

22-23 Haziran 2017    Tarihleri Arasında da Kesin Kayıt işlemleri fakültemiz öğrenci işlerince yapılacaktır. 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersi uygulamalı ders olduğundan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri kesin kayıt işlemleri esnasında fakülteye teslim etmeleri gerekmektedir. 

Kayıt Koşulları ve İstenilen Belgeler: 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi.   

- Öğrenci Sağlık Tarama Aşı Takip Kartı  

- Stajyer Öğrenci Periyodik Muayene Formu  

- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi* 

(*Fakültemiz öğrencisi olup yaz okulundan yararlanmak isteyenlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının fakültemizce, üniversitemiz dışından yaz okuluna başvuracak öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ise üniversiteleri tarafından ödenecektir.)