Tanıtım

Fakültenin Tarihçesi

 Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 21.05.2007 tarih ve 12141 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 21.11.2007 tarih ve 31521 sayılı yazısı ile Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin fakülteye bağlı bölümler olarak açılması kabul edilmiştir. Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü Yükseköğretim Kurulu’nun 19.02.2008 tarih ve 3627 sayılı yazısı gereğince,  Dil ve Konuşma Terapisi ile Odyoloji Bölümleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24/11/2016 tarih ve 758500160-101.03.01-74328 sayılı yazısı gereğince açılmıştır.

 Fakültemizde halen Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Yönetimi Bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmekte, diğer dört bölümümüzde eğitim ve öğretime başlanması için çalışmalar devam etmektedir.

 Misyon ve Vizyon

 Misyon

Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı,  ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonellerini yetiştirmek.

Vizyon

 Eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,  pozitif kurum kültürü ve örgütsel bağlılığın geliştiği, Ülkemiz sağlık hizmetlerinin planlamasında söz sahibi, öncü bir fakülte olmak.

 Değerlerimiz

 Bilimsellik, Akılcılık, Açıklık, Hümanizm, Sorumluluk, Dürüstlük, Eşitlik, Adalet, Bağlılık, Hoşgörü, Duyarlılık, Akademik Özgürlük, Akademik Mükemmellik, Liderlik, Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Ekip Bilinci.

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Sağlık Bilimleri Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1650
Belgegeçer: 0 346 219 1261