• Teşkilat Şeması

 •       

   Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı,  ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonellerini yetiştirmek.

   

         Topluma kaliteli sağlık hizmeti sunacak nitelikli insan gücü yetiştiren öncü bir fakülte olmak.    

  İç Kontrol Görev Tanımları
    1 Prof.Dr.Hatice TEL AYDIN (Dekan V.)
    2 Fakülte Kurulu
    3 Fakülte Yönetim Kurulu
    4 Öğretrim Üyesi
    5 Öğretim Görevlisi
    6 Araştırma Görevlisi
    7 Teknik Hizmetler Görevlisi
    8 Yrd.Doç.Dr.Ümit NALDÖKEN(Dekan Yardımcısı)
    9 Yrd.Doç.Dr.Büşra CESUR (Dekan Yardımcısı)
    10 Prof.Dr.Havva TEL (Hemşirelik Bölüm Başkanı)
    11 Yrd.Doç.Dr.Zeliha Burcu YURTSAL (Ebelik Bölüm Başkanı)
    12 Doç.Dr.Hatice ULUSOY (Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı)
    13 Yrd.Doç.Dr.Uğur TUTAR (Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı)
    14 Yrd.Doç.Dr.Aynur OTAĞ (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı)
    15 Prof.Dr.Hatice TEL AYDIN (Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı)
    16 Yrd.Doç.Dr.Enis Baha BİÇER (Odyoloji Bölüm Başkanı)
    17 Prof.Dr.Hatice TEL AYDIN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı)
    18 Prof.Dr.Havva TEL (Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)
    19 Prof.Dr.Mukadder MOLLAOĞLU (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)
    20 Prof.Dr.Şerife KARAGÖZOĞLU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı)
    21 Doç.Dr.Nuran GÜLER (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)
    22 Doç.Dr.Meryem YILMAZ (Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    23 Doç.Dr.Zehra GÖLBAŞI (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)
    24 Yrd.Doç.Dr.Emine ALTUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
    25 Tuba ÜNSAL (Fakülte Sekreteri)
    26 Eda TEKİN (Şef)
    27 Hatice ÜSTÜNER (Dekan Sekreteri)
    28 Hacı AHMET BEBEK (Öğrenci İşleri)
    29 Ömer OKUR (Öğrenci İşleri Memuru)
    30 Tolga YAĞCI (Taşınır Kayıt ve Kontrol Memuru)
    31 Tolga YAĞCI (Satınalma Yetkilisi)
    32 Tolga YAĞCI ( Muhasebe Tahakkuk Memuru)
    33 Fatma Zeliha KÖSE (Hemşirelik Bölüm Sekreteri)
    34 Hasan YILDIZ (Hemşirelik Bölüm Sekreteri)
    35 Meral AKA (Ebelik Bölüm Sekreteri)
    36 Habibe ŞAHİN (Sağlık Yönetimi Bölüm Sekreteri)
    37 Saliha YETER (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon /Beslenme ve Diyetetik Bölüm Sekreteri)
    38 Gönül ŞAHİNBAY (Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Sekreteri)
    39 Ömer OKUR (Odyoloji Bölüm Sekreteri)
    40 Abdullah ÇETİN (Yardımcı Hizmetli)
    41 Sadiye ÖZBEK (Yardımcı Hizmetli)
    42 Mesut AYDIN (Yardımcı Hizmetli)
    43 Hüseyin ŞAHİN (Yardımcı Hizmetli)
  İç Kontrol İş Akış Şemaları