1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ATA1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

ENF1001 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri

HEM1005 Fizyoloji

HEM1004 Beslenmeye Giriş

HEM1007 Anatomi

HEM1026 Hemşirelik Esasları II

HEM1011 Biyokimya

HEM1028 Hemşirelikte Öğretim İlke ve Yöntemleri

HEM1023 Histoloji

HEM1030 Hemşirelik Süreci

HEM1029 Mikrobiyoloji

PSİ1008 Psikoloji

HEM1033 Kişilerarası İlişkiler

YDİL1002 Yabancı Dil II (İngilizce II)

HEM1035 Hemşirelik Esasları I

MSD1002 Mesleki Seçmeli Dersler

MAT1017 Matematik

HEM1036 Sosyoloji

YDİL1001 Yabancı Dil I (İngilizce I)

HEM1040 Diksiyon ve Etkili Konuşma

 

HEM1042 Yazılı ve Sözlü Anlatım

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

HEM2005 Patoloji

HEM2004 Hemşirelikte Mesleki İletişim

HEM2007 Farmakoloji

HEM2006 Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği

HEM2009 Hastalıklarda Beslenme

HEM2008 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

HEM2011 İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2032 Epidemiyoloji

HEM2035 Hasta Öğretimi

SOS3017 Sağlık Sosyolojisi

TÜR1001 Türk Dili I

TÜR1002 Türk Dili II

YDİL2001 Yabancı Dil III (İngilizce III)

YDİL2002 Yabancı Dil IV (İngilizce IV)

 MSD2001 Mesleki Seçmeli Dersler

MSD2002 Mesleki Seçmeli Dersler

HEM2037 Kendini Tanıma ve Girişkenlik

HEM2036 Yoğun Bakım Hemşireliği

HEM2039 Profesyonel Kimlik Gelişimi

HEM2038 Nörobilim Hemşireliği

HEM2041 Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz

HEM2040 Geriatri Hemşireliği

HEM2043 Hemşirelikte İlaç Yönetimi

HEM2042 Halk Sağlığı

HEM2045 Evde Bakım

HEM2044 Geropsikiyatri Hemşireliği

HEM2047 Sağlığın Geliştirilmesi

HEM2046 Cinsellik ve Cinsel Sağlık

HEM2049 Rehabilitasyon Hemşireliği

 

3.SINIF GÜZ DÖNEMİ

3.SINIF BAHAR DÖNEMİ

HEM3005 İstatistik

HEM3006 Hem. Tarihi, Deontolojisi ve Yasaları

HEM3007 Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği

HEM3010 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3035 Hemşirelikte Araştırma

HEM3042 Hemşirelikte Yönetim

HEM3037 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım

YDİL3002 Mesleki Yabancı Dil II

YDİL3001 Mesleki Yabancı Dil I

MSD3002 Mesleki Seçmeli Dersler

MSD3001 Mesleki Seçmeli Dersler

HEM3044 Hemşirelikte Bilişim

HEM3039 Spiritual Bakım

HEM3046 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar

HEM3041 Sağlık Alanında Tamamlayıcı Yaklaşımlar

HEM 3048 Ramotoloji Hemşireliği

HEM3045 Bağımlılık ve Hemşirelik

HEM3050 Özel Gereksinimi Olan Çocuklar

HEM3047 Sosyal Pediatri

HEM3052 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım

4.SINIF GÜZ DÖNEMİ

4.SINIF BAHAR DÖNEMİ

HEM4007 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği

HEM4018 İntörnlük

HEM4021 Halk Sağlığı Hemşireliği

YDİL4002 Mesleki Yabancı Dil IV

YDİL4001 Mesleki Yabancı Dil III

MSD4002 Mesleki Seçmeli Dersler

MSD4001 Mesleki Seçmeli Dersler

HEM4020 Vaka Analizi

HEM4023 İş Sağlığı Hemşireliği

HEM4022 Danışmanlık

HEM4025 Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM4024 Sağlık Politikaları

HEM4027 Kanıta Dayalı Uygulama

HEM4026 Araştırma Makalesi Analizi

HEM4029 Bilim Tarihi ve Hemşirelik Bilimi