Telefon: 0 346 219 1650
Belgegeçer: 0 346 219 1261
 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz Bölümlerine Yeni Kayıt Yaptıran 1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Uyumlanma (Oryantasyon) Programı Gerçekleştirildi.

Fakültemizi tercih ederek mevcut programlarımıza kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik 23 Eylül-1 Ekim 2019 tarihleri arasında bölümlerimizde uyumlanma (oryantasyon) eğitimleri gerçekleştirildi. Bu eğitimler kapsamında Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva TEL, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice ULUSOY, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Büşra CESUR, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aynur OTAĞ tarafından; bölümlerine yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 4 yıl boyunca okuyacakları fakülte ve bölümün amacı, kuruluşu, yürütülmekte olan müfredat içeriği, ders geçme sistemi, sınavlar, uygulama usul ve esasları, mezuniyet koşulları ve istihdam olanakları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, öğrencilikleri ile ilgili yönetmelik ve yönergeler hakkında açıklayıcı bilgiler verilerek önemli hususlar üzerinde duruldu. Geçekleştirilen uyumlanma programında öğrencilerin fakülteye ve bölümlerine uyumlarını destekleyecek çok önemli bilgiler vermenin yanı sıra öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı. Gerçekleştirilen uyumlanma programına fakültemiz bölümlerine yeni kayıt yaptıran toplam 491 öğrenci katıldı.