Genel Tanıtım


      Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 21.05.2007 tarih ve 12141 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 21.11.2007 tarih ve 31521 sayılı yazısı ile Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin fakülteye bağlı bölümler olarak açılması kabul edilmiştir.

      Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü Yükseköğretim Kurulu’nun 19.02.2008 tarih ve 3627 sayılı yazısı gereğince, Dil ve Konuşma Terapisi ile Odyoloji Bölümleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24.11.2016 tarih ve 758500160-101.03.01-74328 sayılı yazısı gereğince açılmıştır.

      Fakültemizde halen Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde lisans eğitiminin yanısıra lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir.

Yukarı