Misyon - Vizyon


Misyon 

     Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı,  ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonellerini yetiştirmek.

Vizyon 

     Topluma kaliteli sağlık hizmeti sunacak nitelikli insan gücü yetiştiren öncü bir fakülte olmak. 

Değerlerimiz 

Bilimsellik, Akılcılık, Açıklık, Hümanizm, Sorumluluk, Dürüstlük, Eşitlik, Adalet, Bağlılık, Hoşgörü, Duyarlılık, Akademik Özgürlük, Akademik Mükemmellik, Liderlik, Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Ekip Bilinci.

Yukarı