İÇ KONTROL

       Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı,  ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonellerini yetiştirmek.

       Topluma kaliteli sağlık hizmeti sunacak nitelikli insan gücü yetiştiren öncü bir fakülte olmak.    

Yukarı